Wednesday, October 23, 2013

PPS Mùi Hương tím

_____________

https://app.box.com/s/pir4eb3hhbmamzy8erwq

                               

1 comment:

Anonymous said...

Mùi hương tím quyện hồn tôi
Dòng thơ nét vẽ bồi hồi nhớ nhung
Lá vàng xao xác bên đường
Chiều rơi rót nhẹ buồn vương ngập trời